سایت احمدرضا


به گزارش صبا، علی نصیریان رئیس بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران، فهرست نامزدهای بخش های کوتاه، مستند و انیمیشن این رویداد را به شرح زیر اعلام کرد:

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه عبارتند از: بچه خور محمد کارت، تو هنوز اینجایی کتایون پرمر، محمد روحبخش ،دریای تلخ فاطمه احمدی ، گسل سهیل امیر شریفی ، مثل بچه آدم آرین وزیر دفتری.

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند عبارتند از:  پرسپولیس شیکاگو ارد عطارپور،تالان محمدصادق دهقانی، دادا سلطنه هادی احمدی، لوتوس محمدرضا وطن دوست، ورس جواد وطنی.

نامزدهای بهترین فیلم مستند عبارتند از: اسرار دریاچه آرمین ایثاریان، خرامان طلا آزادروش ، در جستجوی فریده آزاده موسوی و کورش عطایی ، زنبورک در گام مینور پیمان فتوت احمدی، مثل اسمم پگاه سودابه بیضایی و کاوه فرنام

نامزدهای بهترین فیلم انیمیشن عبارتند از: ایکی پرستو کاردگر ،بدو رستم بدو حسین ملایمی، شب ترسناک لومو ساره شفیعی پور ،روباه صادق جوادی ، یکی بود، یکی نبود مهین جواهریان.

درباره : موزیک ها و غیره