سایت احمدرضا


نویسندگان: لی لی و لانا واچوفسکی
کارگردان: جیمز مک تیگ
محصول: ۲۰۰۵
***
کریدی(تیم پیگوت اسمیت): تو چرا نمی میری؟!
وی(هوگو ویوینگ): زیر این ماسک چیزی بیشتر از یک پوست و استخون وجود داره. زیر این ماسک یه ایده قرار داره و ایده ها ضد گلوله هستن!

اشتراک گذاری در:

درباره : موزیک ها و غیره