سایت احمدرضا


نویسندگان: چاد هایز، کری دبیلیو هایز
کارگردان: جیمز وان
محصول:۲۰۱۶
***
لورن وارن(ورا فارمیگا): راستش نمی دونم کدومشون بدترین… شیاطین یا آدمایی که از باور ما سواستفاده میکنن.

اشتراک گذاری در:

درباره : موزیک ها و غیره