افزایش خشونت مسلحانه در آمریکا در دوران کرونا

در سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani مطلب افزایش خشونت مسلحانه در آمریکا در دوران کرونا مشاهده می کنید
نتایج یک تحقیق جدید از افزایش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا در شرایط شیوع ویروس کرونا حکایت دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani