شرکت‌های نفتی آمریکایی به دنبال کاهش حقوق کارکنان

در سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani مطلب شرکت‌های نفتی آمریکایی به دنبال کاهش حقوق کارکنان مشاهده می کنید
شرکت اوسیتن تال پترولیوم آمریکا قصد دارد، حقوق کارمندان و مدیران را 30 درصد کاهش دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani