پسر فردین: تختی تصمیم خودکشی را به پدرم گفته بود

در سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani مطلب پسر فردین: تختی تصمیم خودکشی را به پدرم گفته بود مشاهده می کنید

مادر و پدرم تقریبا در جریان تصمیم تختی بودند. پدرم بارها به تختی گفت که بین مردم خیلی محبوب هستی و این‌کار روی مردم خیلی تاثیر می‌گذارد. مردم دچار مشکل می‌شوند و این کار تو تاثیر بدی روی آن‌ها می‌گذارد. به همین شکل هم دو، سه باری تختی را از تصمیمش منصرف کرده بود.
ممنون بابت بازدید از سایت احمدرضا ahmadrezabarghbani